Liturgie ochtenddienst 16 januari:

Thema: Christus is de Deur
1. Die open is
2. Die noodzakelijk is
3. Die toegankelijk is

Leesdienst door ouderling C. Meijboom
Schriftlezing: Johannes 10: 1-21

Zingen:
Psalm 49: 1 Psalm 48:6 Psalm 23: 1 Psalm 118: 9 Psalm 118: 10

Liturgie middagdienst (15.30) 16 januari:

Thema: 'Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader'
1. Wat is dat?
2. Wat kost dat?

Voorganger: Ds. H. de Graaf
Schriftlezing: Lukas 2: 39–52
Tekst: Lukas 2: 49b

Zingen: 
Psalm 108: 7
Psalm 2: 7
Psalm 26: 8
Psalm 143: 10
Psalm 119: 83

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.