Liturgie ochtenddienst 26 september:

Thema: God belooft Sions heil
1. Vrede voor de volken
2. Herstel van Israël
3. Een Koning voor Sion
Voorganger: Ds. J.W. Schoonderwoerd
Schriftlezing: Micha 3:9 – 4:8 Tekst: Micha 4:1–8
Zingen: Psalm 68: 8, 14 Psalm 25: 4 Psalm 22: 12, 14 Psalm 119: 83 Psalm 89: 7, 8
Organist: Piet de Kam

Liturgie middagdienst (15.30) 26 september:

Thema: De sacramenten zijn zichtbare waartekenen en zegelen
1. Aan ons betuigen ze Gods goedheid
2. Voor ons stellen ze het Evangelie
3. In ons gebruikt ze Gods Geest
4. Aan ons gaf Christus er twee

Voorganger: Ds. J.W. Schoonderwoerd
Schriftlezing: Genesis 17:1–11 en Romeinen 4:11–12
Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 33

Zingen:
Psalm 27: 3, 7
Psalm 23: 1
Psalm 86: 8, 9
Psalm 93: 4
Psalm 89: 1
Organist: Bas v.d. Steldt

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.