Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u regelmatig naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer : NL53 RBRB 0930 6048 57 t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk te Tholen o.v.v. “Bijdrage digitale diensten”.