Liturgie ochtenddienst 17 januari:

Thema: Jezus moet zijn in de dingen van Zijn Vader
1. Dat wisten Zijn ouders niet
2. Dat wist Hij als twaalfjarige zeker

Voorganger: Ds. J.W. Schoonderwoerd
Schriftlezing: Lukas 2: 40 – 52
Tekst: Lukas 2: 48 – 49

Zingen:
Psalm 122: 2
Psalm 86 : 6
Psalm 84 : 5
Psalm 119: 1
Psalm 26 : 8
Organist: Piet de Kam
Liturgie avonddienst 17 januari:

Thema: Thema: Jezus zegt “nee” en “ja”: “nee” tegen de verzoeking en “ja” tegen God
1. De verzoeking van de maakbaarheid en de belijdenis van afhankelijkheid
2. Wantrouwen – vertrouwen
3. Afgoderij – alleen God dienen

Voorganger: Student W.P. de Hek
Schriftlezing: Mattheüs 4: 1 – 11
Tekst: Mattheüs 4: 4, 7, 10

Zingen:
Psalm 37 : 16
Psalm 119: 3
Psalm 63 : 1
Psalm 91 : 1
Psalm 40 : 4
Organist: Johan Schot

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.