Liturgie ochtenddienst 3 juli:

Voorganger: Ds. K. Groeneveld
Schriftlezing: Handelingen 11:19-26
Tekst: Handelingen 11:23
Zingen: Psalm 84: 1, 2
Psalm 119: 3, 86
Psalm 86: 5, 6
Psalm 87: 1, 3, 4, 5Psalm 98: 1, 2

Liturgie middagdienst (15.30) 3 juli:

Voorganger: Ds. K. Groeneveld Schriftlezing: Romeinen 8:18-39
Tekst: Romeinen 8: 26, 27
Zingen: Psalm 108: 1, 2 Psalm 66: 8, 10 Psalm 71: 1, 2, 10 Psalm 73: 12, 13 Psalm 138: 2, 3

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.