Vanaf 16 september (week 38) beginnen de kerkelijke activiteiten weer! Naast het koffiedrinken gaan we nu ook weer samen vergaderen, vrouwencontact houden en catechisaties volgen en geven. De indeling van de catechisaties is een beetje aangepast t.o.v. vorig jaar. Bij ‘Activiteiten’ staat de recente indeling.

Zodra er (andere) activiteiten of bijeenkomsten zijn, kunt u dat zien op de online agenda. De belangrijke bijeenkomsten zijn ook vermeld op het verkregen papieren jaarrooster. Ook worden deze medegedeeld in de (ochtend)kerkdiensten.

We hopen ook dit jaar weer een gezegend jaar met elkaar te hebben als gemeente!