Zondag 15 december is de bediening van het Heilig Avondmaal. Die dienst wordt er collecte gehouden voor de voedselbank Tholen van stichting Goed Ontmoet

Kijk voor meer informatie op https://www.goedontmoet.com/