UPDATE JUNI: We mogen weer samenkomen! Wel zal dat anders zijn dan we eerder gewend waren. ’s Ochtends zal er niet gezongen worden, ’s Middags wel. Voor de rest van de maatregelen, zie het bericht ‘maatregelen kerkbezoek’.

Op deze pagina worden de updates rondom het Coronavirus en onze gemeente, voor zover bekend en wanneer mogelijk, bekend gemaakt.


Eerdere updates:

We volgen de richtlijnen van de overheid. Dat houdt in dat er in ieder geval geen samenkomsten zullen zijn tot 1 juni. Vanaf 7 juni gaan we weer samenkomen in de kerk. Dan zal er ’s ochtends niet gezongen worden, ’s middags/’s avonds wel. U kunt kiezen welke dienst u/jij bij wilt wonen. De anderhalve meter afstand zal gehandhaafd worden.

De kerkdiensten kunnen online meegeluisterd worden. In de kerk zelf zal alleen de predikant, de organist, de koster(es) en een deel van de kerkenraad aanwezig zijn.

Ook alle andere activiteiten en bijeenkomsten buiten de diensten om zijn afgelast: o.a. de catechisatieafsluiting, de vrouwencontact en de ledenvergadering.

In gebed met God bidden we om Zijn nabijheid in deze vreemde tijd.

Voor vragen of meer informatie kan er altijd contact opgenomen worden.