De CGK Kerkendag is een dag van ontmoeting voor alle generaties. De Kerkendag heeft als doel om de band tussen onze kerken te versterken. Elke keer krijgt een ander aspect van het kerkelijk leven aandacht. Dit jaar denken we samen na over de vraag: waarom zijn we kerk in deze wereld? Wat is het doel van God met de wereld die Hij geschapen heeft?

Dit jaar hopen we weer de CGK Kerkendag te houden, namelijk op D.V. vrijdag 27 mei in de Pniëlkerk te Veenendaal.

Thema: Bid voor de stad, naar aanleiding van Jeremia 29: 7

In de ochtend spreken opperrabijn Jacobs en drs. Anne van Olst. In het middagprogramma leveren dr. C.P. de Boer, dhr. M. Grauss en dr. J. van ’t Spijker een bijdrage.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.