Liturgie ochtenddienst 7 augustus:

Thema: De rijke man en de oude Lazarus
1. Hun leven
2. Hun sterven
3. Hun verwanten 
Voorganger: Ds. J.W. Schoonderwoerd Schriftlezing: Lukas 17:14-31
Tekst: Lukas 17:19-31
Zingen:
Psalm 49: 2 Psalm 82: 2
Psalm 17: 7, 8
Psalm 73: 13, 14
Psalm 146: 5
Liturgie middagdienst (15.30) 7 augustus:

Thema: Gods heil
1. Bestreden
2. Gebeden
3. Beleden

Voorganger: Ds. J.W. Schoonderwoerd 
Schriftlezing: Psalm 3
Tekst: Psalm 3: 3, 8a, 9
Zingen: Psalm 35: 1 Psalm 18: 15 Psalm 3: 1, 2, 4 Psalm 62: 4, 5 Psalm 118: 7

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614 7514 38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.