Liturgie ochtenddienst 17 oktober:

Thema: De vrijmoedige jubel van een christen
1. De inhoud van die jubel
2. De grond voor die jubel

Voorganger: Ds. D.J. van Vuuren
Schriftlezing: Romeinen 8: 28-39
Tekst: Romeinen 8: 34

Zingen: Psalm 92:7 Psalm 119:40 Psalm 124:1,4 Psalm 18:14 Psalm 145:4
Organist:

Liturgie middagdienst (15.30) 17 oktober:

Thema: Enkele coupletten uit het danklied van Debora
1. Schetst een hopeloze situatie
2. Zingt van wonderlijke uitredding
3. Roept op tot het loven van de HEERE

Voorganger: Ds. D.J. van Vuuren
Schriftlezing: Richteren 5:1-12
Tekst: Richteren 5:6-7a

Zingen:
Psalm 84:3
Psalm 108:2
Psalm 60:2
Psalm 102:12
Psalm 150:1
Organist:

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614 7514 38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.