Liturgie ochtenddienst 5 december:

Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Schriftlezing: 2 Samuel 12: 1-13 en 24-25

Zingen:
Psalm 98: 4 Psalm 79: 4 Psalm 51: 3 en 5 Psalm 32: 3 Psalm 130: 2

Liturgie middagdienst (15.30) 5 december:

Leesdienst door H. Vader
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11
Tekst: Markus 1: 1-4

Zingen:
Psalm 65: 1
Gezang 3: 2 (Lofzang van Zacharias)
Psalm 111: 5
Psalm 52: 7
Psalm 46: 6

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614 7514 38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.