Liturgie ochtenddienst 9 mei:

Thema: Vangen of gevangen worden
1. lege netten
2. een wonderlijke vangst
3. een heerlijke maaltijd

Voorganger: Ds. A. Versluis
Schriftlezing: Johannes 21:1-14

Zingen:
Psalm 67: 1,3
Psalm 142:2
Psalm 127:1,2
Psalm 84: 6
Gebed des Heeren: 3,9
Organist: Johan Schot
Liturgie middagdienst (15.30) 9 mei:

Thema: God die zich verbergt
1. Hij verbergt zich
2. Hij komt

Voorganger: Ds. A. Versluis
Schriftlezing: Jesaja 45:5-22

Zingen:
Psalm 42:1,3
Psalm 70:3
Psalm 77:6,11
Psalm 130:3
Psalm 30:2,3
Organist: 

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.