Liturgie ochtenddienst zondag 22 november:

Voorganger: Ds. R. Kok
Schriftlezing: Genesis 28: 10–22

Zingen:
Psalm 113: 4 
Psalm 25 : 7 
Psalm 33 : 7, 10 
Psalm 3 : 3 
Psalm 146: 3
Organist: Johan Schot
Liturgie avonddienst zondag 22 november:

Voorganger: Ds. R. Kok
Schriftlezing: Lukas 12: 22-34
Artikel 13 NGB

Zingen:
Psalm 93 : 1
Psalm 119: 45
Psalm 73 : 1, 12
Psalm 145: 6
Psalm 42 : 7
Organist: Bas v.d. Steldt

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.