Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst zondag 12 juli:

Thema: In den beginne schiep God de hemel en de aarde
- wie hier centraal staat
- het doel van de schepping
- de eigenschappen van de Schepper en wat die ons te zeggen hebben

Voorganger: Ds. H. v.d. Ham
Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 19
Tekst: Genesis 1: 1

Zingen: (in de kerk alleen orgelspel)
Ps. 84 : 2, 4
Ps. 43 : 3
Ps. 33 : 5, 6
Ps. 93 : 2, 4
Ps. 119 : 45
Organist: Johan Schot

Liturgie avonddienst zondag 12 juli:

Thema: IK zal gieten
Voorganger: Ds. G.J. Capellen
Schriftlezing: Jesaja 43: 18 – 44: 5
Tekst: Jesaja 44: 3

Zingen:
Ps. 42: 1
Ps. 1: 2
Ps. 72: 3, 4, 9
Ps. 22: 16
Ps. 87 : 5
Organist: Bas v.d. Steldt