Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst 28 februari:

Thema: De Zoon des mensen en Zijn kruis
1. Hij spreekt over het kruis
2. Hij wordt verhoogd aan het kruis
3. Hij trekt vanaf het kruis

Voorganger: Ds. W.J. van Gent
Schriftlezing: Johannes 12: 20–36
Tekst: Johannes 12: 32

Zingen:
Psalm 45: 1
Psalm 25: 5
Psalm 89: 8, 9
Psalm 72: 8
Psalm 48: 4, 6
Organist: 

Liturgie avonddienst 28 februari:

Thema: De Heere bewaart!
1. Een oproep tot onbezorgdheid
2. Een oproep tot gebed
3. Een belofte van vrede

Voorganger: Ds. W.J. van Gent
Schriftlezing: Filippenzen 4: 1–23
Tekst: Filippenzen 4: 6, 7

Zingen:
Psalm 123: 1
Psalm 99 : 1
Psalm 37 : 2, 3
Psalm 91 : 1
Psalm 147: 6
Organist: