Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst 1 augustus:

Thema: Het Lam opent Gods raadsplan
1. Geopende zegels
2. Dravende paarden
3. Roepende zielen
Voorganger: Ds. A.G. Boogaard Schriftlezing: Openbaring 5:1-7
Zingen: Psalm 45: 2,3 Psalm 89: 1,3 Psalm 33: 9,10 Gezang 5: 6, 8, 9 (Gebed des Heeren) Psalm 22: 14, 16 Organist:

Liturgie middagdienst (15.30) 1 augustus:

Thema: Gods beslissende spreken door de Zoon
1. Erfgenaam en Mede-Schepper
2. Afschijnsel van Gods heerlijkheid en Gods evenbeeld
3. Zaligmaker en Koning der koningen
4. Hoort Hem

Voorganger: Ds. A.G. Boogaard
Schriftlezing: Hebreeën 1:1 - 2:4
Tekst: Hebreeën 1:1-3 en 3:3-4

Zingen:
Psalm 2: 4, 5
Psalm 2: 7
Psalm 110: 1, 4
Psalm 103: 10, 11
Psalm 102: 14
Organist: