Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst 20 juni:

Thema: De stroom van water uit de tempel
1. De verborgen bron van dit water
2. De sterke toename van dit water
3. De zegenrijke werking van dit water
Schriftlezing door Ouderling C. Meijboom Schriftlezing: Ezechiël 47: 1 – 12 Zingen: Psalm 63: 1, 2 Psalm 6: 2 Psalm 126: 1, 2 Psalm 119: 86 Psalm 145: 3 Organist: Johan Schot

Liturgie avonddienst 20 juni:

Thema: Christus is de hemelse Voorbidder
1. de noodzaak van Zijn voorbede
2. de grond voor Zijn voorbede
3. het voorwerp van Zijn voorbede 
Voorganger: Ds. J. Westerink Schriftlezing: Hebreeën 7:17 – 8:2 Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 26 Zingen:
Psalm 116:1, 5 Psalm 123:1 Gezang 5: 1, 9 (Gebed des Heeren) Psalm 146:3 Psalm 99: 7
Organist: Bas v.d. Steldt