Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst 16 januari:

Thema: Christus is de Deur
1. Die open is
2. Die noodzakelijk is
3. Die toegankelijk is

Leesdienst door ouderling C. Meijboom
Schriftlezing: Johannes 10: 1-21

Zingen:
Psalm 49: 1 Psalm 48:6 Psalm 23: 1 Psalm 118: 9 Psalm 118: 10

Liturgie middagdienst (15.30) 16 januari:

Thema: 'Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader'
1. Wat is dat?
2. Wat kost dat?

Voorganger: Ds. H. de Graaf
Schriftlezing: Lukas 2: 39–52
Tekst: Lukas 2: 49b

Zingen: 
Psalm 108: 7
Psalm 2: 7
Psalm 26: 8
Psalm 143: 10
Psalm 119: 83