Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst zondag 22 november:

Voorganger: Ds. R. Kok
Schriftlezing: Genesis 28: 10–22

Zingen:
Psalm 113: 4 
Psalm 25 : 7 
Psalm 33 : 7, 10 
Psalm 3 : 3 
Psalm 146: 3
Organist: Johan Schot

Liturgie avonddienst zondag 22 november:

Voorganger: Ds. R. Kok
Schriftlezing: Lukas 12: 22-34
Artikel 13 NGB

Zingen:
Psalm 93 : 1
Psalm 119: 45
Psalm 73 : 1, 12
Psalm 145: 6
Psalm 42 : 7
Organist: Bas v.d. Steldt