Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst 26 september:

Thema: God belooft Sions heil
1. Vrede voor de volken
2. Herstel van Israël
3. Een Koning voor Sion
Voorganger: Ds. J.W. Schoonderwoerd
Schriftlezing: Micha 3:9 – 4:8 Tekst: Micha 4:1–8
Zingen: Psalm 68: 8, 14 Psalm 25: 4 Psalm 22: 12, 14 Psalm 119: 83 Psalm 89: 7, 8
Organist: Piet de Kam

Liturgie middagdienst (15.30) 26 september:

Thema: De sacramenten zijn zichtbare waartekenen en zegelen
1. Aan ons betuigen ze Gods goedheid
2. Voor ons stellen ze het Evangelie
3. In ons gebruikt ze Gods Geest
4. Aan ons gaf Christus er twee

Voorganger: Ds. J.W. Schoonderwoerd
Schriftlezing: Genesis 17:1–11 en Romeinen 4:11–12
Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 33

Zingen:
Psalm 27: 3, 7
Psalm 23: 1
Psalm 86: 8, 9
Psalm 93: 4
Psalm 89: 1
Organist: Bas v.d. Steldt