Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst zondag 27 september:
Jeugddienst

Thema: Hoor je Zijn voetstappen?
1. tijdsbeeld
2. tijdsgrens
3. tijdsappel

Voorganger: Ds. P.D.J. Buijs
Schriftlezing: Genesis 6: 1–8 en Genesis 7: 11–24
Tekst: Mattheüs 24: 37–39, 44

Zingen:
Ps.  93: 1, 2, 3
Ps. 119: 80
Ps.  46: 1, 2, 6
Ps. 130: 3
Gz.  10: 4 (Avondzang)
Organist: Piet de Kam

Liturgie middagdienst (15.30) zondag 27 september:

Thema: De rechtvaardige zal groeien
1. hoe - vers 13
2. waar - vers 14
3. wanneer - vers 15
4. waartoe - vers 16

Voorganger:  Ds. P.D.J. Buijs
Schriftlezing: Psalm 92
Tekst: Psalm 92: 13-16

Zingen:
Ps. 92 : 1, 2
Ps. 71 : 13, 17
Ps. 1 : 1, 2
Ps. 92 : 7
Ps. 92 : 8
Organist: Bas v.d. Steldt