Klik hier om mee te kijken, hier om mee te luisteren en hier om terug te luisteren.

In verband met het coronavirus kunnen de diensten alleen online mee- of teruggekeken of -geluisterd worden.

Komende diensten

Liturgieën
Liturgie ochtenddienst 11 april:

Thema: En dat Hij is van Cefas gezien
1. De reden waarom
2. Het doel waartoe

Voorganger: Ds. M.A. Kempeneers
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1–20
Tekst: 1 Korinthe 15: 5

Zingen:
Psalm 56 : 4
Psalm 119: 88
Psalm 103: 7
Psalm 145: 2
Psalm 84 : 6
Organist: Piet de Kam

Liturgie avonddienst 11 april:

Thema: Rechtvaardig voor God
1. Als de zondaar God rechtvaardigt
2. Als God de zondaar rechtvaardigt

Voorganger: Ds. M.A. Kempeneers
Schriftlezing: Zacharia 3
Artikel 23 NGB

Zingen:
Psalm 27 : 7
Psalm 51 : 1
Psalm 132: 10
Psalm 103: 6
Psalm 118: 10
Organist: Johan Schot