Liturgie ochtenddienst 2 oktober:

Thema: Priscilla en Aquila
1. Medewerkers van Paulus
2. Leermeesters van Apollos 
3. Bouwers van de kerk
Voorganger: Ds. H.J.Th. Velema Schriftlezing: Handelingen 18 Zingen:
Psalm 92: 7, 8 Psalm 86: 6 Psalm 33: 5, 10, 11 Psalm 25: 4 Psalm 108: 1
Liturgie middagdienst (15.30) 1 oktober:

Thema: Geleden en gekruisigd
1. Verlossing door de Vader
2. Vrijspraak door de Zoon
3. Vertroosting door de Heilige Geest

Voorganger: Ds. H.J.Th Velema
Schriftlezing: Lukas 24:36-47, 2 Korinthe 5:14-21
Heidelbergse Catechismus zondag 15
Zingen: Psalm 22: 12, 14 Psalm 29: 6
Psalm 31: 12, 15, 17 Psalm 52: 7
Psalm 118: 11

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.