Liturgie ochtenddienst zondag 27 september:
Jeugddienst

Thema: Hoor je Zijn voetstappen?
1. tijdsbeeld
2. tijdsgrens
3. tijdsappel

Voorganger: Ds. P.D.J. Buijs
Schriftlezing: Genesis 6: 1–8 en Genesis 7: 11–24
Tekst: Mattheüs 24: 37–39, 44

Zingen:
Ps.  93: 1, 2, 3
Ps. 119: 80
Ps.  46: 1, 2, 6
Ps. 130: 3
Gz.  10: 4 (Avondzang)
Organist: Piet de Kam
Liturgie middagdienst (15.30) zondag 27 september:

Thema: De rechtvaardige zal groeien
1. hoe - vers 13
2. waar - vers 14
3. wanneer - vers 15
4. waartoe - vers 16

Voorganger:  Ds. P.D.J. Buijs
Schriftlezing: Psalm 92
Tekst: Psalm 92: 13-16

Zingen:
Ps. 92 : 1, 2
Ps. 71 : 13, 17
Ps. 1 : 1, 2
Ps. 92 : 7
Ps. 92 : 8
Organist: Bas v.d. Steldt

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.