Liturgie ochtenddienst 20 juni:

Thema: De stroom van water uit de tempel
1. De verborgen bron van dit water
2. De sterke toename van dit water
3. De zegenrijke werking van dit water
Schriftlezing door Ouderling C. Meijboom Schriftlezing: Ezechiël 47: 1 – 12 Zingen: Psalm 63: 1, 2 Psalm 6: 2 Psalm 126: 1, 2 Psalm 119: 86 Psalm 145: 3 Organist: Johan Schot
Liturgie avonddienst 20 juni:

Thema: Christus is de hemelse Voorbidder
1. de noodzaak van Zijn voorbede
2. de grond voor Zijn voorbede
3. het voorwerp van Zijn voorbede 
Voorganger: Ds. J. Westerink Schriftlezing: Hebreeën 7:17 – 8:2 Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 26 Zingen:
Psalm 116:1, 5 Psalm 123:1 Gezang 5: 1, 9 (Gebed des Heeren) Psalm 146:3 Psalm 99: 7
Organist: Bas v.d. Steldt

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.