Liturgie ochtenddienst 28 februari:

Thema: De Zoon des mensen en Zijn kruis
1. Hij spreekt over het kruis
2. Hij wordt verhoogd aan het kruis
3. Hij trekt vanaf het kruis

Voorganger: Ds. W.J. van Gent
Schriftlezing: Johannes 12: 20–36
Tekst: Johannes 12: 32

Zingen:
Psalm 45: 1
Psalm 25: 5
Psalm 89: 8, 9
Psalm 72: 8
Psalm 48: 4, 6
Organist: 
Liturgie avonddienst 28 februari:

Thema: De Heere bewaart!
1. Een oproep tot onbezorgdheid
2. Een oproep tot gebed
3. Een belofte van vrede

Voorganger: Ds. W.J. van Gent
Schriftlezing: Filippenzen 4: 1–23
Tekst: Filippenzen 4: 6, 7

Zingen:
Psalm 123: 1
Psalm 99 : 1
Psalm 37 : 2, 3
Psalm 91 : 1
Psalm 147: 6
Organist: 

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.