Liturgie ochtenddienst 11 april:

Thema: En dat Hij is van Cefas gezien
1. De reden waarom
2. Het doel waartoe

Voorganger: Ds. M.A. Kempeneers
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1–20
Tekst: 1 Korinthe 15: 5

Zingen:
Psalm 56 : 4
Psalm 119: 88
Psalm 103: 7
Psalm 145: 2
Psalm 84 : 6
Organist: Piet de Kam
Liturgie avonddienst 11 april:

Thema: Rechtvaardig voor God
1. Als de zondaar God rechtvaardigt
2. Als God de zondaar rechtvaardigt

Voorganger: Ds. M.A. Kempeneers
Schriftlezing: Zacharia 3
Artikel 23 NGB

Zingen:
Psalm 27 : 7
Psalm 51 : 1
Psalm 132: 10
Psalm 103: 6
Psalm 118: 10
Organist: Johan Schot

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.