Liturgie ochtenddienst (9.30 uur) 26 mei:
Hemelvaartsdag

Thema: De aard van Jezus' koningschap
1. Gekroond met eer
2. Door lijden verworven
3. Onzichtbare macht, ontplooid bij Zijn Wederkomst
Voorganger: Ds. A.G. Boogaard Schriftlezing: Handelingen 1:4-12, Hebreeën 2:1-12
Zingen:
Psalm 47: 1, 3
Psalm 68: 9 Psalm 8: 1, 4, 5, 6
Psalm 22: 14 Psalm 103: 10, 11

Liturgie middagdienst (15.30) 22 mei:

Voorganger: Prof. dr. G.C. den Hertog
Schriftlezing: Jesaja 44: 21-28, Kolossenzen 1:9-20
Heidelbergse Catechismus Zondag 9

Zingen:
Psalm 19: 1, 5
Psalm 145: 1, 4
Psalm 33: 7, 11
Psalm 57: 1, 7
Psalm 147: 1, 3

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.