Liturgie ochtenddienst 1 augustus:

Thema: Het Lam opent Gods raadsplan
1. Geopende zegels
2. Dravende paarden
3. Roepende zielen
Voorganger: Ds. A.G. Boogaard Schriftlezing: Openbaring 5:1-7
Zingen: Psalm 45: 2,3 Psalm 89: 1,3 Psalm 33: 9,10 Gezang 5: 6, 8, 9 (Gebed des Heeren) Psalm 22: 14, 16 Organist:
Liturgie middagdienst (15.30) 1 augustus:

Thema: Gods beslissende spreken door de Zoon
1. Erfgenaam en Mede-Schepper
2. Afschijnsel van Gods heerlijkheid en Gods evenbeeld
3. Zaligmaker en Koning der koningen
4. Hoort Hem

Voorganger: Ds. A.G. Boogaard
Schriftlezing: Hebreeën 1:1 - 2:4
Tekst: Hebreeën 1:1-3 en 3:3-4

Zingen:
Psalm 2: 4, 5
Psalm 2: 7
Psalm 110: 1, 4
Psalm 103: 10, 11
Psalm 102: 14
Organist:

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.