Liturgie ochtenddienst zondag 12 juli:

Thema: In den beginne schiep God de hemel en de aarde
- wie hier centraal staat
- het doel van de schepping
- de eigenschappen van de Schepper en wat die ons te zeggen hebben

Voorganger: Ds. H. v.d. Ham
Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 19
Tekst: Genesis 1: 1

Zingen: (in de kerk alleen orgelspel)
Ps. 84 : 2, 4
Ps. 43 : 3
Ps. 33 : 5, 6
Ps. 93 : 2, 4
Ps. 119 : 45
Organist: Johan Schot
Liturgie avonddienst zondag 12 juli:

Thema: IK zal gieten
Voorganger: Ds. G.J. Capellen
Schriftlezing: Jesaja 43: 18 – 44: 5
Tekst: Jesaja 44: 3

Zingen:
Ps. 42: 1
Ps. 1: 2
Ps. 72: 3, 4, 9
Ps. 22: 16
Ps. 87 : 5
Organist: Bas v.d. Steldt

Bijdrage digitale diensten

Met dankbaarheid mogen wij opmerken dat er steeds meer mensen digitaal meeluisteren met onze kerkdiensten. Het aanbieden van deze erediensten op het web, brengt wel kosten voor ons als gemeente met zich mee. Luistert u naar een kerkdienst vanuit onze gemeente, dan waarderen wij dit zeer en zijn wij u er dankbaar voor als u een tegemoetkoming in de kosten kunt/wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage overmaken op (één van de) rekeningnummer(s) van de Christelijke Gereformeerde Kerk NL22 ABNA 0614.7514.38 te Tholen en/of het rekeningnummer van Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk NL53 RBRB 0930 6048 57 te Tholen; beiden onder vermelding van “Bijdrage digitale diensten”.